อาชีวศึกษา » วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ » โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ » หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

25 สิงหาคม 2022
255   0