ไม่มีหมวดหมู่ » โรงเรียนกมลาไสยคว้ารางวัลระดับชาติ รางวัลลูกโลกสีเขียว ผลงานการต่อยอดจากหลักสูตร CLC

โรงเรียนกมลาไสยคว้ารางวัลระดับชาติ รางวัลลูกโลกสีเขียว ผลงานการต่อยอดจากหลักสูตร CLC

4 สิงหาคม 2023
310   0

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาEco-School ที่สามารถเทียบโอนในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จากการต่อยอดของกลุ่มเยาวชนโรงเรียนกมลาไสย พัฒนาต่อยอดผืนป่าดงนามล ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทำให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นำโดยคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูที่ปรึกษาโครงการฯ คุณครูพวงลดา วรสาร หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะคุณครูร่วมที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนฯ คุณครูมณฑิรา สุเทวี คุณครูชฎาภรณ์ พรมคำ และคุณครูพนาวรรณ นิลโสม

  • ในครั้งนี้ นายคณาธิป บัวคำภู ตัวแทนกลุ่มเยาวชนสร้างป่าเปียกด้วยฝายสร้างรายได้สู่ชุมชน โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจ รางวัลลูกโลกสีเขียวทำให้ได้ตระหนักว่า การที่เราทำเพื่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แม้ว่าสิ่งที่ทำนั้น คนอื่นจะไม่เห็น แต่ก็ยังมีหน่วยงานเห็นสิ่งที่เราทำ “ต้องขอบคุณสถาบันลูกโลกสีเขียวนะครับที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับทุกคน ผมเชื่อว่า การที่จะได้รางวัลนี้มา ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความทุ่มเท ความเสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยทุกอย่างที่มาจากข้างในจริง ๆ ต้องเป็นผลงานที่ประจักษ์ สร้างสรรค์สังคม ผมขอยกย่อง เชิดชูเกียรติ ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขอยินดีกับทุกท่านด้วยครับ และต้องขอขอบคุณสถาบันลูกโลก ที่ได้สร้างสรรค์รางวัลนี้ขึ้น เพื่อที่จะยกย่อง เชิดชูเกียรติทุกคนที่ทำเพื่อสังคม ทำให้ทุกคนได้รู้ว่า คนทำดี ต้องได้ดี เมื่อทำเพื่อสังคม สิ่งที่ได้รับกลับมา ถึงวันนี้จะไม่ได้รับ แต่ภายภาคหน้า สิ่งที่เราทำ จะย้อนคืนสู่ตัวเราเอง ขอบคุณที่สร้างแรงบันดาลใจ ขอบคุณที่สร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนครับ” นายคณาธิป กล่าวด้วยรอยยิ้มภาคภูมิใจ (อ้างอิงจาก : เชิดชูเกียรติคนไทยหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ‘จุดพลังเปลี่ยนโลก’ (mgronline.com))