อุดมศึกษา » มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ » พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3 สิงหาคม 2023
152   0

เก็บเห็ดจร้า

พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ขอขอบคุณมหาวิทยลัยกาฬสินธุ์

ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม

#การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง#พืชศาสตร์#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#นักนวัตกรสังคม#CLC

# มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มุ่งมั่น พัฒนา จิตอาสา เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และชุมชนอื่น