กิจกรรมโครงการ » การจัดกิจกรรม CLC Kalasin Open house

การจัดกิจกรรม CLC Kalasin Open house

24 กุมภาพันธ์ 2022
237   0

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม CLC Kalasin Open house ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับสถานศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โรงเรียนเมืองสมเด็จ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนกุฉินารายณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบัวขาว โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1076030382963247