อุดมศึกษา » มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ » ประกาศรับสมัครนักศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และระดับ ปวส. ปริญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และระดับ ปวส. ปริญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง

17 กุมภาพันธ์ 2022
370   0